Handwriting and Spirituality

on April 6th, 2010 by admin

Harmoniebalans
In Handwriting emotion can be shown. The pen is the instrument, the movement of the pen is certainly influenced by emotions. When there is stress and tension, will be an visible effect in the handwriting.
The brains, the hand, the pen and the pressure a writer is giving while he is writing makes it clear for the graphologist how the writer handles situations in life. Driven by emotions and reacting on what is happening. The heavy pressure shows how much the person wants things going in his way of thinking and want others to adjust to that. The soft pressure on the pen shows a more open vision and flexible way of thinking where the other gets more space to react and interact. It is for sure that other writing marks can be of an influence on this statement on pressure and character. De environment where the writer is can influence the writing while the basic marks always will be kept. The extra marks can make a difference next to the change of the basic marks in the personal handwriting. In the future the influences will be bigger because of the fact that limitations will be less and less worldwide. The spiritual connection in writing and the world is the sharing in harmony with others. To see how you are gives answers to how to be with our world around us.

Handschrift en emotie. De pen is het instrument, de beweging van de pen wordt beinvloed door emotie. Daar waar stress en spanning is, uit zich in het handschrift.
De hersenen, de hand, de pen en de druk die de schrijver uitoefent op de pen tijdens het schrijfproces laat duidelijk aan de grafoloog zien hoe de schrijver situaties hanteert in het leven. Gedreven door emotie and reagerend op wat er gebeurt. De grote druk laat zien dat de persoon die schrijft de dingen op zijn manier wil en hoe hij denkt, wil hij eigenlijk bijval van van de ander. De lichte druk laat meer een open visie zien en ook tevens flexibiliteit zodat anderen meer ruimte krijgen om mee te kiezen bij bijvoorbeeld oplossingen en besluiten. Het spreekt voor zich dat andere schriftkenmerken de uitkomst kan versterken of kan afzwakken in het karakter. De omgeving waarin de schrijver zich bevindt kan van invloed zijn op het schrijven waarbij de basiseigenschappen toch worden behouden. De invloed kan wel een eventuele verandering teweegbrengen in toevoegingen op het basishandschrift van de schrijver. De invloeden zullen alleen maar groter worden in de toekomst omdat de grenzen steeds meer vervagen over de wereld. Handschrift en spiritualitieit hebben altijd een connectie gehad, wie schrijft laat zich zelf zien, en is het niet zo dat iedereen bewust groeit? De spirituele connectie kan je zien in het hadnschrift omdat het een karakter toont. Delen in harmonie met anderen en de wereld om ons heen.


De handtekening van Paramhansa Yogananda, een reflectie van balans, hartelijkheid en vasthoudendheid. Zijn zelfdiscipline was groot, zijn mensenlievendheid diep.
The signature of Paramhansa Yogananda, a reflection in balance, kindness and persistance. His self-discipline was great, in being on earth for spiritual humanity.
Harmoniebalans

Comments are closed.