Gouden Bloem van Voynich

on July 11th, 2013 by admin
Het geheim van de gouden bloem in het Voynich manuscript

Het geheim van de gouden bloem in het Voynich manuscript

Het Voynich Manuscript
Een overdenking in de stijl van Het geheim van de Gouden bloem

Wanneer de indruk van de schrijfbeweging van het Voynich manuscript wordt bekeken dan valt op dat er minimaal twee schrijvers hebben gewerkt aan het manuscript.
Het feit het handschrift niet is ontcijferd geeft het manuscript een extra mystieke perceptie.

Levensprincipe Voynich vergeleken met de Gouden bloem denkwijze
Het boek ‘Het geheim van de gouden bloem’, vertaald uit het Chinees en toegelicht door Richard Wilhelm, met een Europees commentaar van C.G. Jung, is een beroemd Chinees levensboek. Al lijken het Voynich manuscript en Het geheim van de Gouden bloem geen overeenkomsten te hebben, het kan wel degelijk in verband worden gebracht met elkaar. In het Het geheim van de gouden bloem vinden we niet de gelijkenis in afbeeldingen en tekeningen in de wijze van illustratie en verbeelding in het Voynich, maar wel de diepere bekenis van wat mogelijk wordt bedoeld in het mystieke Voynich manuscript. En kunnen de afbeeldingen in beide boeken zeker wel in connectie met elkaar kunnen worden beschouwd.

In het Chinese levensboek ‘Het geheim van de gouden bloem’ wordt gesproken over het mandala symbool, van boven te zien als een geometrisch ornament en indien we van opzij kijken zien we een bloem aan een plant of stengel.
Volgens Hui Ming King ligt de kiemblaas in het ‘gele kasteel’, het ‘hemelse hart’, het terras des levens’ en er zijn nog vele andere vergelijkingen aan te treffen in het boek.

Er is een volledig begrip van het gegeven dat ‘al wat is’ een eenheid vormt. Alles ontstaat vanuit een kiemblaas. De groei komt vanuit de plantenkiem die in het water zweeft en in contact met het vuur wordt de groei verwekt. Op die wijze komt het ontstaan tot stand en wordt het bewerkt tot een gouden bloem.
De symboliek heeft betrekking op een alchemistisch proces, waarbij bewustzijn en leven samen tot stand komen als een eenheid. De zon wordt ervaren in het zelfbewustzijn waarbij het altijd bestaande versmelt met het nu.

Die eenheid dient te worden beschermd. De kringloop van het leven, de eigen persoonlijkheid als overeenkomstig de dag en nacht van het bestaan. Alles in totale samenhang en parallel lopend aan alle wetten van de natuur. Waarbij het onzichtbare altijd het meest aanwezig is.
Het Chinese levensboek kwam pas na jaren tot stand in de achttiende eeuw, toen een esoterische kring van mensen de tot dan overgeleverde mondelinge teksten, in de vorm van handschriften verder hebben verspreid.
In het jaar 1920 werden er nieuwe exemplaren van ‘Het geheim van de gouden bloem’ gedrukt. Nieuwe religieuze stromingen ontwaakten. De kringloop van het licht waarbij de geestelijke wedergeboorte van de mens op symbolische wijze wordt verwoord als dat dit gebeurt uit water en vuur.
In de dood stijgt de hogere ziel de hemelruimte in om daarna weer terug te stromen in het ene levensreservoir.
In het Chinese levensboek wordt benadrukt dat het hart en de gedachten zuiver dienen te zijn. Het wassen en reinigen gebeurt in het bad. Het geestelijke elixer om vanuit de dood het leven in te gaan is het bad waarin het hart wordt leeg gemaakt.

Lichaam en geest zijn verbonden met de werkelijke bron.
Wijzen en Heiligen van elke tijd putten uit diezelfde bron, vele duizenden jaren van inspiratie en hulp voor de mensheid wordt aangereikt.

Het Voynich manuscript is een levensboek, vol wijsheid en reflectie naar onze innerlijke bron.
Marina Schwedersky, juli 2013

Comments are closed.